INTRODUCING KOJO MARFO: Mythologies and Dreams

 • Selection of works

  • Kojo Marfo, Coronation, 2020
   Kojo Marfo, Coronation, 2020
  • Kojo Marfo, Bird of Wisdom , 2020
   Kojo Marfo, Bird of Wisdom , 2020
  • Kojo Marfo, Gin and Coke , 2020
   Kojo Marfo, Gin and Coke , 2020
  • Kojo Marfo, Guardians , 2020
   Kojo Marfo, Guardians , 2020
  • Kojo Marfo, In Love with a Dreamer, 2018
   Kojo Marfo, In Love with a Dreamer, 2018
  • Kojo Marfo, Infinite Shade of Grey , 2018
   Kojo Marfo, Infinite Shade of Grey , 2018
  • Kojo Marfo, Object of Worship, 2019
   Kojo Marfo, Object of Worship, 2019
  • Kojo Marfo, Rebirth, 2020
   Kojo Marfo, Rebirth, 2020
  • Kojo Marfo, Revival, 2019
   Kojo Marfo, Revival, 2019
  • Kojo Marfo, Seed, 2019
   Kojo Marfo, Seed, 2019
  • Kojo Marfo, Untitled , 2020
   Kojo Marfo, Untitled , 2020
  • Kojo Marfo, Untitled, 2020
   Kojo Marfo, Untitled, 2020
  • Kojo Marfo, Utopia, 2020
   Kojo Marfo, Utopia, 2020
  • Kojo Marfo, Ancestral Guidance , 2020
   Kojo Marfo, Ancestral Guidance , 2020
  • Kojo Marfo, Chivalry and Sorcery , 2017
   Kojo Marfo, Chivalry and Sorcery , 2017
  • Kojo Marfo, Dusk Till Dawn, 2017
   Kojo Marfo, Dusk Till Dawn, 2017
  • Kojo Marfo, Noble Passage, 2020
   Kojo Marfo, Noble Passage, 2020
  • Kojo Marfo, Riverbed, 2019
   Kojo Marfo, Riverbed, 2019
  • Kojo Marfo, Tears Of Love, 2019
   Kojo Marfo, Tears Of Love, 2019
  • Kojo Marfo, The Missing Girl and The Prince, 2018
   Kojo Marfo, The Missing Girl and The Prince, 2018